Psykologbemanning förenklar bemanningen av psykololger

När du ansvarar för bemanningen i en verksamhet inom psykiatrin har du förmodligen händerna fulla. Du spenderar sannolikt en stor del av din tid åt att försöka hitta tillgängliga psykologer att bemanna upp era lediga platser med. Men som bekant är det just nu allt annat än enkelt att få tag i legitimerad och kompetent personal inom denna yrkeskategori. Därför bör du överväga att använda psykologbemanning som ett verktyg i ditt arbete.

Utmaningen med att rekrytera legitimerade psykologer

Många arbetsgivare inom psykiatrin upplever att det är väldigt svårt att rekrytera personal. Vakanserna är många och det tycks ibland vara stört omöjligt att hitta legitimerade psykologer som kan komma in med kort varsel. Visst ligger det en hel del i detta påstående, att det är en stor utmaning att hitta en bra psykolog som är tillgänglig och intresserad av ett nytt jobb. Det finns trots allt en anledning till detta: det är i mångt och mycket arbetstagarens marknad och det finns en begränsad pool av kompetens att ta ifrån.

Dessutom upplever många arbetsgivare och HR-avdelningar att det är svårt att utforma den perfekta jobbannonsen. Det är trots allt stor konkurrens om den begränsade arbetskraft som finns att rekrytera. Därför är det viktigt att er jobbannons utformas på ett sådant sätt att den sticker ut från mängden och pockar på uppmärksamheten i det stora bruset. Även detta är alltså en utmaning som du förmodligen är alltför bekant med.

Därför bör du överväga att vända dig till en psykologbemanning – nedan förklarar vi varför!

Därför är psykologbemanning lösningen på ditt problem

Idag finns det ett antal bemanningsföretag som specialiserar sig på just psykologbemanning. Dessa aktörer har inte sällan flera hundra legitimerade psykologer i sina stall. Dessa bemanningspsykologer hyr de ut till verksamheter som er. Så om ni har ett akut behov av att bemanna upp eller vill hitta en mer varaktig lösning bör ni vända er till dem.

Fördelarna med att göra detta är flera och innefattar bland andra följande:

  • ett brett utbud av bemanningspsykologer med bred kompetens
  • kvalitetssäkrad bemanning av psykologer
  • en flexibel och snabb lösning för er verksamhet.

Kamerabevakning och andra säkerhetsåtgärder för företag

Många typer av företag har stort behov av en hög säkerhet – något som bland annat går att få med hjälp av kamerabevakning. Det finns flera fördelar med att ha övervakningskameror, då det både kan minska risken för brott och samtidigt öka chansen att klara upp ett brott om det skulle ske ändå. Men det finns även andra bra säkerhetsåtgärder som företagare kan genomföra för att öka säkerheten.

Kamerabevakning för företag

Det finns som sagt flera fördelar med att ha kamerabevakning på ett företag – åtminstone för de företag som har lokaler, tillgångar eller annat att skydda. En kamera är ett ständigt vakande extra öga som håller koll både dag och natt, likaväl som när det finns personer på företaget och när det står helt tomt.

Kameror kan hjälpa till att minska risken för brott, eftersom synliga kameror kan avskräcka den som tänkt att göra något olagligt – till exempel stjäla eller sabotera. Skulle ett brott ske ändå – för att gärningspersonen missat att det finns kameror eller kanske helt enkelt struntat i det, kan bevakning vada till stor hjälp ändå.

Om både brottet och gärningspersonen har fångats av kamerorna är chansen större att brottet, med hjälp av videomaterialet, kan klaras upp.

Andra säkerhetsåtgärder

Kamerabevakning kan alltså ge en ökad säkerhet för olika typer av företag men det finns även andra saker som kan genomföras för ökad säkerhet. Hur mycket som behöver göras beror till stor del på vilken typ av verksamhet som drivs och vad det är som behöver skyddas. Nedan följer några vanliga åtgärder.

  • Brandskydd – Ett brandskydd är viktigt oavsett verksamhet och kan bestå av helst vanliga brandvarnare eller vara en del av ett större larmsystem. Sprinklers kan vara en del av ett brandskydd och nödvändigt i vissa fall.
  • Larm – Det är även vanligt med olika typer av larmsystem på företag, och kamerabevakning är ofta en del av ett sådant. Många leverantörer skräddarsyr system innehållandes olika funktioner och finesser, för att det ska passa det aktuella företagets behov.
  • Inbrottsskydd – Precis som att larm och kamerabevakning kan vara nödvändigt för en del kan även inbrottsskydd vara det. Ett inbrottsskydd kan till exempel bestå av speciella galler som monteras utanpå fönster och liknande.

Det är bra att se över säkerheten på sitt företag ibland, och fundera på om man behöver vidta nya åtgärder. Kanske blir det i form av ett komplett larmsystem eller annan säkerhetslösning. Oavsett är det, för de flesta, välinvesterade pengar att satsa på säkerheten.