Så fungerar Multihedge

Vilka aktier eller fonder som är bäst att investera i för tillfället finns det alltid flera olika åsikter om. Det experterna nästan alltid är överrens om är att man aldrig ska investera i någon man inte förstår. Risken är att man då tar en betydligt större risk än vad man är medveten om. Detta har gjort att flera fondbolag är extra tydliga med olika fonders inriktning. Ett exempel kan tas från fondförvaltaren Advisor som förvaltar två olika fonder. Det enda är en klassisk globalfond med aktier från hela världen. Den andra är en fond-i-fond-hedgefond vilket är lite mer avancerat.

Fond-i-Fond

En förvaltare som sköter en fond-i-fond bevakar fonder inom en viss bransch och köper enbart delar i fonder som innehav till sin egen fond. En aktiefond består av flera olika aktier – en fond-i-fond består av flera olika fonder. Detta gör att förvaltaren främst behöver hitta andra duktiga förvaltare samt välja bransch. Resterande arbete sköts av de som förvaltar de fonder som ingår i innehavet.

Hedgefond

Det som främst karaktäriserar en hedgefond är att investerarna har friare regler gällande vilka investeringar får ske. Detta i förhållande till en klassisk aktiefond. Inom en aktiefond brukar det exempelvis inte vara godkänt att genomföra blankningar, belåning och använda derivat. Med dessa instrument kan man skapa betydligt högre avkastning – även på marknader som anses vara relativt stabila. Men med chans till högre avskastning ges även en högre risk. En hedgefond kan därmed ha mycket hög risk – eller låg risk. Allt beror på vilka regler som finns för den unika fonden. Som fondförvaltare är det därmed extra viktigt att upplysa sina kunder om hur fonden fungerar och vilken risknivå man tar genom att investera i den.

Exemplet Advisor Multihedge

Genom att reglerna kan variera så kraftigt mellan de olika hedgefonderna är det extra viktigt att lyfta fram vad som gäller. Advisor skriver exempelvis att innehavet normalt sätt ska uppgå till 15-25 fonder, att ingen av dessa fonder får stå för mer än 10% av innehavet, att fonderna som de investerar i bör ha minst tre års ålder m.m.

Jämför man med informationen kring fondförvaltarens Aktiefond är informationen inte lika detaljerad. Detta kan just bero på att det är en aktiefond och inte en hedgefond.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *