Spara i fonder med hjälp av en advisor

Det finns flera olika sätt att fondspara. Olika skatteregler är det som främst skiljer dem åt. Du och din advisor inom fondförvaltning måste tillsammans titta på detta för att hitta det som passar dig bäst. Beroende hur mycket pengar du vill ha och för vilken tidsperiod du vill spara och investera passar olika former av fonder olika bra. Din advisor har koll på detta så berätta för hen om det du vill så att ni tillsammans kommer fram till hur du ska investera. I den här texten berättar vi mer om olika sätt att spara i fonder och hur en advisor inom fondförvaltning kan hjälpa dig.

Vanligt fondsparande

Det klassiska sättet att spara direkt i fonder i en vanlig fonddepå. Här tas en skatt på 30 procent ut när du tar ut din vinst och även på en årlig schablonintäkt på fondvärdet. I kalkylen man gör med sin fondförvaltnings-advisor beräknas skatten i kalkylen om hur mycket vinst du kan göra. Fondbolagen och advisorn lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket om kapitalvinster, förluster och schablonintäkt, men gör inte skatteavdraget. Skatt på eventuell utdelning från fonden inbetalas dock av fondbolaget och advisorn tar hand om detta för dig.

Här har vi ett exempel på hur skatten på schablonintäkten beräknas:

Leo hade den 1 januari ett direktsparande i fonder som var värt 50 000 kronor. 0,4 procent av värdet tas upp som en schablonintäkt som sedan beskattas med 30 procent. I Leos fall blir schablonintäkten 200 kronor och skatten därmed 60 kronor. Schablonintäkten på 200 kronor förtrycks i deklarationen av advisorn inom fondförvaltningen på bolaget.

Investeringssparkonto och kapitalförsäkring

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du spara i fonder. Andra tillåtna investeringar är marknadsnoterade värdepapper och bankinlåning. Vid sparande inom ISK betalar du inte någon skatt på kapitalvinster och utdelningar. Det innebär att du kan byta och sälja fonder inom kontot utan att det utlöser någon reavinstskatt. Advisorer brukar ofta rekommendera denna typ av organisering av dina fonder. Kontot är i stället schablonbeskattat. En schabloninkomst tas upp som inkomst av kapital och beskattas med 30 procent. Värdet på kontot beräknas per kvartal. ISK kan vara fördelaktigt vid en genomsnittligt hög avkastning, men skatten tas även ut under år med värdeminskning.

Om du bestämmer dig för kapitalförsäkring väljer du fonder som ett försäkringsbolag och din advisor inom fondförvaltning erbjuder. Sparande i en kapitalförsäkring beskattas på ungefär motsvarande sätt som sparande via investeringssparkonto.

 

Datorproblem är till för att lösas

Dagens datorer och kringutrustning kan ge upphov till ett närmast oändligt antal problem. Vid behov av datahjälp i Malmö kan du anlita oss. Vi åtgärdar dina datorproblem och ser till att din kringutrustning fungerar som den är tänkt att göra.

Det kan till exempel hända att du försöker skriva ut inbjudningar till ett födelsedagskalas eller en fest, men skrivaren vägrar helt sonika att skriva ut. Du börjar med att kontrollera att skrivaren är påslagen, men det är inte där skon klämmer. Du kontrollerar att bläckpatronen inte är tom och att det finns papper i skrivaren, men kan snart utesluta att det skulle vara någon av dessa bägge faktorer orsakar problemet.

Datorproblem är till för att lösas

Härnäst säkerställer du att skrivaren och datorn kommunicerar med varandra på rätt sätt. Du kanske nyligen har uppdaterat operativsystemet och denna uppdatering kan ha ställt till det för skrivaren. Du vet dock med dig att du inte har uppdaterat systemet på sistone och att skrivaren fungerade så sent som igår, så du får leta vidare efter orsakerna till dina utskriftsproblem.

När du tar en närmare titt på USB-sladden inser du att den inte är ikopplad. Du kanske råkade koppla ur den av misstag när du kopplade in någon annan enhet i datorn tidigare under dagen. Så fort du har kopplat in skrivarens USB-sladd i datorn börjar skrivaren fungera igen. Detta är ett exempel på hur en enkel felsökning kan gå till. Vi erbjuder datahjälp i Malmö och kan avhjälpa de problem du kan tänkas med din dator eller kringutrustning såsom skrivare eller router.

Här följer några tips på sätt du kan felsöka när ett av de vanligaste datorproblemen uppstår, nämligen att datorn upplevs som seg.

Datorn är väldigt seg

Börja med att scanna igenom datorn med ditt antivirusprogram. Det kan nämligen vara så att din dator har infekterats med skadlig programvara som körs i bakgrunden och gör datorn seg. Om du inte redan har ett antivirusprogram är det hög tid att du installerar ett sådant! Kontrollera också att det finns tillräckligt mycket ledigt utrymme på hårddisken och radera de filer och program som du inte behöver.

Om du använder Windows kan du med fördel köra diskdefragmenteraren för att snabba upp datorn. Över tid blir nämligen hårddisken fragmenterad, vilket gör att det tar längre tid för datorn att hitta olika filer. Genom att defragmentera hårddisken kommer filerna hittas snabbare och som ett resultat av detta blir datorn lite snabbare.

Känner du dig osäker kring tekniken med datorer, då är du inte ensam men det finns datorhjälp att få, kontakta Servitant så hjälper de dig att få ordning på datorn.

Så fungerar Multihedge

Vilka aktier eller fonder som är bäst att investera i för tillfället finns det alltid flera olika åsikter om. Det experterna nästan alltid är överrens om är att man aldrig ska investera i någon man inte förstår. Risken är att man då tar en betydligt större risk än vad man är medveten om. Detta har gjort att flera fondbolag är extra tydliga med olika fonders inriktning. Ett exempel kan tas från fondförvaltaren Advisor som förvaltar två olika fonder. Det enda är en klassisk globalfond med aktier från hela världen. Den andra är en fond-i-fond-hedgefond vilket är lite mer avancerat.

Fond-i-Fond

En förvaltare som sköter en fond-i-fond bevakar fonder inom en viss bransch och köper enbart delar i fonder som innehav till sin egen fond. En aktiefond består av flera olika aktier – en fond-i-fond består av flera olika fonder. Detta gör att förvaltaren främst behöver hitta andra duktiga förvaltare samt välja bransch. Resterande arbete sköts av de som förvaltar de fonder som ingår i innehavet.

Hedgefond

Det som främst karaktäriserar en hedgefond är att investerarna har friare regler gällande vilka investeringar får ske. Detta i förhållande till en klassisk aktiefond. Inom en aktiefond brukar det exempelvis inte vara godkänt att genomföra blankningar, belåning och använda derivat. Med dessa instrument kan man skapa betydligt högre avkastning – även på marknader som anses vara relativt stabila. Men med chans till högre avskastning ges även en högre risk. En hedgefond kan därmed ha mycket hög risk – eller låg risk. Allt beror på vilka regler som finns för den unika fonden. Som fondförvaltare är det därmed extra viktigt att upplysa sina kunder om hur fonden fungerar och vilken risknivå man tar genom att investera i den.

Exemplet Advisor Multihedge

Genom att reglerna kan variera så kraftigt mellan de olika hedgefonderna är det extra viktigt att lyfta fram vad som gäller. Advisor skriver exempelvis att innehavet normalt sätt ska uppgå till 15-25 fonder, att ingen av dessa fonder får stå för mer än 10% av innehavet, att fonderna som de investerar i bör ha minst tre års ålder m.m.

Jämför man med informationen kring fondförvaltarens Aktiefond är informationen inte lika detaljerad. Detta kan just bero på att det är en aktiefond och inte en hedgefond.