Spara i fonder med hjälp av en advisor

Det finns flera olika sätt att fondspara. Olika skatteregler är det som främst skiljer dem åt. Du och din advisor inom fondförvaltning måste tillsammans titta på detta för att hitta det som passar dig bäst. Beroende hur mycket pengar du vill ha och för vilken tidsperiod du vill spara och investera passar olika former av fonder olika bra. Din advisor har koll på detta så berätta för hen om det du vill så att ni tillsammans kommer fram till hur du ska investera. I den här texten berättar vi mer om olika sätt att spara i fonder och hur en advisor inom fondförvaltning kan hjälpa dig.

Vanligt fondsparande

Det klassiska sättet att spara direkt i fonder i en vanlig fonddepå. Här tas en skatt på 30 procent ut när du tar ut din vinst och även på en årlig schablonintäkt på fondvärdet. I kalkylen man gör med sin fondförvaltnings-advisor beräknas skatten i kalkylen om hur mycket vinst du kan göra. Fondbolagen och advisorn lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket om kapitalvinster, förluster och schablonintäkt, men gör inte skatteavdraget. Skatt på eventuell utdelning från fonden inbetalas dock av fondbolaget och advisorn tar hand om detta för dig.

Här har vi ett exempel på hur skatten på schablonintäkten beräknas:

Leo hade den 1 januari ett direktsparande i fonder som var värt 50 000 kronor. 0,4 procent av värdet tas upp som en schablonintäkt som sedan beskattas med 30 procent. I Leos fall blir schablonintäkten 200 kronor och skatten därmed 60 kronor. Schablonintäkten på 200 kronor förtrycks i deklarationen av advisorn inom fondförvaltningen på bolaget.

Investeringssparkonto och kapitalförsäkring

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du spara i fonder. Andra tillåtna investeringar är marknadsnoterade värdepapper och bankinlåning. Vid sparande inom ISK betalar du inte någon skatt på kapitalvinster och utdelningar. Det innebär att du kan byta och sälja fonder inom kontot utan att det utlöser någon reavinstskatt. Advisorer brukar ofta rekommendera denna typ av organisering av dina fonder. Kontot är i stället schablonbeskattat. En schabloninkomst tas upp som inkomst av kapital och beskattas med 30 procent. Värdet på kontot beräknas per kvartal. ISK kan vara fördelaktigt vid en genomsnittligt hög avkastning, men skatten tas även ut under år med värdeminskning.

Om du bestämmer dig för kapitalförsäkring väljer du fonder som ett försäkringsbolag och din advisor inom fondförvaltning erbjuder. Sparande i en kapitalförsäkring beskattas på ungefär motsvarande sätt som sparande via investeringssparkonto.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *