Olika yrkesroller inom svensk juridik

Olika yrkesroller inom svensk juridik

Sveriges Rikes Lag är den tjockaste av böcker och i denna bok finns det mesta som berör svensk juridik. Lagar, regler och förordningar fördelat på närmare 4650 sidor. Den som arbetar med juridik i Sverige har garanterat denna bok nära tillhands, och är förmodligen väl insatt i en hel del av det som står i den. Men vilka yrkesroller finns det inom just juridiken och vad går dom ut på?

Jurist

För att bli jurist och få utöva svensk juridik krävs givetvis en omfattande och ganska lång juristutbildning. Därefter kan man jobba exempelvis på en juristbyrå eller som juridiskt ombud på ett företag. Rollen är då att företräda företaget i alla juridiska frågor, samt att upprätta olika typer av avtal.

Det är dock något mer vanligt att man arbetar som juridisk rådgivare och ombud, både för privatpersoner och företag som behöver hjälpen. Ibland räcker det med rådgivning och ibland uppstår en tvist, där man då kliver in och fungerar som ett ombud i rätten.

Advokat

En fråga som ställs ofta är vad som egentligen skiljer en jurist och en advokat åt. Som tidigare nämnt kan vem som helst kalla sig jurist och därmed arbeta inom svensk juridik. För en advokat är det annorlunda, det är nämligen en skyddad titel och att använda den utan ”tillstånd” är straffbart.

För att få kalla sig för advokat krävs minst tre års yrkeserfarenhet som jurist innan man över huvud taget kan ansöka som medlem hos advokatsamfundet. När man sedan gör det genomgår man en muntlig examination, samt att man får svara på frågor om sitt privata liv och ekonomi.

En advokat är alltså i grunden jurist men efter inträde i samfundet ställs högre krav. Även här kan arbetsområdet variera men att man jobbar med lagen som närmsta utgångspunkt råder det inga tvivel om.

Åklagare

Den som arbetar som åklagare har en viktig roll inom svensk juridik och även denne är i grunden jurist. Åklagarens roll är att väcka åtal mot en brottsmisstänkt, samt bevisa att den personen är skyldig.

Man kan säga att åklagaren arbetar emot jurister och advokater, åtminstone i dom fall ärendena avser brott. Juristen och advokatens roll är att försvara brottslingen och åklagarens roll är att försöka få honom eller henne fälld för det aktuella brottet.

För ytterligare information inom lag och rätt, besök www.juristinfo.nu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *